Odczuwanie promieniowania. Nie określono dotąd dokładnie, o jaki rodzaj promieniowania w przypadku radiestezji chodzi. Radiesteci odczuwają bardzo słabe prądy elektromagnetyczne wysyłane przez wszystkie ciała. Radiestezję dzieli się na różne działy:

- GEOTRONIKĘ (różdżkarstwo i radiestezja ochronna środowiska)

- RADIESTEZJĘ PARAMEDYCZNĄ (diagnostykę medyczną i weterynaryjną)

- FITORADIESTEZJĘ

- TELERADIESTEZJĘ

Zdolność radiestezyjna jest wrodzoną, którą można przez ciągłe ćwiczenia doskonalić. Każdy człowiek może w pewnym stopniu te zdolności wyćwiczyć. W radiestezji paramedycznej podstawowym przyrządem do prowadzenia badań jest WACHADŁO, za pomocą którego wykrywa się chore organy, określa rodzaj schorzenia, a często dobiera także odpowiednie leki i określa sposób ich użycia. Dział radiestezji ochrony środowiska zajmuje się lokalizacją promieniowania niekorzystnie wpływającego na człowieka oraz eliminowaniem jego skutków przez instalowanie odpowiednich urządzeń (odpromienniki, ekrany radiestezyjne), co przynosi w wielu przypadkach znaczną poprawę zdrowia jak i samopoczucia. Podstawowym przyrządem pracy radiestety jest WACHADŁO i RÓŻDŻKA.